REKLAMA

Intensywny smog w Krynicy i w regionie. II stopień zagrożenia

KRYNICA / PODKARPACIE. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 11.01.2024 r.
 
Działania ochronne:
Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza:
dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową i ozdrowieńcy powinni podjąć następujące środki ostrożności:
– ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego
narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
– unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
– włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
– ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności
zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
– osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń
lekarzy,
– śledzić informacje o aktualnych zanieczyszczeniach powietrza na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć
długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.
 
Działania operacyjne:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
– do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
– zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast
indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo
lub rowerem,
– ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Władze gmin powinny podjąć kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu
spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Podmioty gospodarcze powinny:
• zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dłuższą emisją
niezorganizowaną do powietrza,
• czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenia.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić rutynowe kontrole jakości
spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
W przypadku temperatury powietrza powyżej 0ºC oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni prowadzić czyszczenie ulic na mokro oraz wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast.

krynica

źrodło: UM Krysnica-Zdrój

11-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)